JärnJärn är en legering av järn och kol. Järn framställs av järnmalm, främst magnetit och hematit.Genom olikatillsats av kol, krom, vanadin m.m fås legeringar med speciella egenskaper.

I järn gjuter vi brunnslock och brandpostutrustning.