AluminiumAluminium är en lättmetall som utvinns ur aluminiumoxid som i sin tur utvinns ur bauxit. Kännetecknande för aluminum är dess lätta vikt.

I aluminium gjuter vi skyltar och maskindelar.